قوانین حسینیه و زائرسرای قمی ها در مشهد مقدس


۱ - براساس ضوابط اسلامی رعایت حجاب کامل با چادر برای بانوان و پوشش مناسب برای آقایان در مکانهای عمومی حسینیه الزامیست،تأکید می شود حسینیه از پذیرش و اقامت بانوانی که حجاب چادر و آقایانی که پوشش رسمی را رعایت نکنند معذور است.
۲ - ساعت تخلیه واحدها قبل از ساعت ۱۲ ظهر و پذیرش میهمان بعد از ساعت ۱۴ میباشد.
۳ - نظر به مقررات اداره اماکن همراه داشتن اصل شناسنامه تمام افراد در هنگام پذیرش حسینیه در مشهد مقدس الزامیست.
۴ - در محیط حسینیه استعمال دخانیات(سیگار،قلیان...)و آوردن وسایل برقی و گازی از قبیل پیک نیک،هیتربرقی،اجاق برقی،چای ساز و... شرعأ جایز نیست.
۵ - از پذیرش زائرین به صورت مجردی، یعنی فقط مرد یا زن و انفرادی معذوریم.
۶ - در صورت کنسل کردن رزرو تا ۳ روز قبل از تاریخ ورود ۲۰درصد و بعد از آن تا تاریخ ورود ۵۰درصد از مبلغ کسر ودر صورت کنسل کردن بعد از تاریخ ورودی رزرو در مشهد مقدس هیچ وجهی مسترد نخواهد شد

لطفا قوانین را مطالعه کرده و قبول کنید.