حسینیه قمی ها در مشهد مقدس | جزئیات اتاق | سوئیت 4-6 نفر فاز 1

سوئیت 4-6 نفر فاز 1

سوئیت 4-6 نفر فاز 1
سوئیت 4-6 نفر فاز 1
سوئیت 4-6 نفر فاز 1
سوئیت 4-6 نفر فاز 1
یخچال دارد
سرویس بهداشتی دارد
حمام دارد
تشک اضافه ندارد

توضیحات

 |         


دیدگاه شما