حسینیه قمی ها در مشهد مقدس | جزئیات اتاق | سالن 40 نفره

سالن 40 نفره

سالن 40 نفره
سالن 40 نفره
سالن 40 نفره
سالن 40 نفره
سالن 40 نفره
یخچال دارد
سرویس بهداشتی دارد
حمام دارد
تشک اضافه ندارد

توضیحات

 |         


دیدگاه شما